Konferencja „Turystyka – Środowisko – Dziedzictwo” – Augustów 2023

W dniu 5 października 2023 roku w Augustowie odbyła się Konferencja „Turystyka – Środowisko – Dziedzictwo” – Augustów 2023. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki,  Polskiej Organizacji Turystycznej, władz samorządowych województwa i miast zaangażowanych w realizacji projektu CHaKaBi a także przedsiębiorcy i działacze organizacji turystycznych. Instytut Kronenberga był zaangażowany w organizację konferencji. Podczas konferencji Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga wygłosił referat wprowadzający do sesji pt. „Turystyka
w środowisku przyrodniczym”.

Comments are closed