Ogólnopolska Konferencja pt. „Zielony Konserwatyzm”

W dniu 12 sierpnia 2023 roku Prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Zielony Konserwatyzm”, która odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku. Adam Walicki uczestniczył jako ekspert w panelu dot. współczesnych problemów ochrony środowiska.

Comments are closed