BIBLIOGRAFIA

Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne: historia i problemy rewaloryzacji, 2000.
Bończak-Kucharczyk E., J. Maroszek, Kucharczyk K., Katalog parków i ogrodów zabytkowych d. województwa białostockiego, Białystok 2000, t. I, s. 37-8.
Chrościcki J., Rottermund A., Atlas architektury Warszawy, 1977, s. 211.
J. Gr. Wystawa ogrodnicza w Warszawie, [w:] „Tygodnik Ilustrowany” 1886, nr 188.
Edmund Jankowski, Wspomnienia ogrodnika, oprac. A. Szwejcerowa i A. Brachfogel, 1972.
Czernicki T., Park w Zamościu, [w:] „Ziemia Zamojska” 1921, nr 20.
Jaczewski B., Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i XX wieku, 1987, s. 35.
Jaroszewski T., Baraniewski W., Pałace i dwory w okolicach Warszawy, 1992.
Jaroszewski T., Po pałacach i dworach Mazowsza, przewodnik cz. 1, 1995.
Kałuszko J., Ajdacki P., Otwock i okolice, 2006, s. 259 (m.in. o Wiązownej )
Kiepurska H., Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907, 1967.
Kołodziejczyk R., Kronenberg Walerian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, t. XV, s. 331.
Kordaczuk S., Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku III do Rzeczypospolitej, 2006.
W. Kronenberg, Ogród Pani Borsigowej w Berlinie, [w:] „Ogrodnik Polski” 1880, nr 10.
Kubisa S., Ziemia Chełmońskiego. Mazowsze Zachodnie. Pomiędzy Bzurą a Utratą. Przewodnik Turystyczny. 2013.
V. Kulus, Walerian Kronenberg, [w:] Materiały so Słownika Twórców Architektury Krajobrazu w Polsce, Warszawa 1990, z.1.
Łoziński J., Pomniki sztuki w Polsce: Mazowsze i Podlasie, 1985.
Majdecki L., Rejestr ogrodów polskich, z.2, Warszawa 1964.
Majdecki L., Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa 1981.
A. Marconi-Betka, E. Poławska-Bukało, Założenie przestrzenne Willa Karolin-Marianów w świetle nowych dokumentów, [w:] „Ochrona Zabytków” 2005, nr 3.
S. Misieczko-Rudnik, Prace konserwatorskie w Zamościu w latach 1918-1939, Warszawa 1979.
Oktabiński K., Nad Mienią i Świdrem, cz. II-Letniska, Wiązowna 2005.
Omilanowska M., Polska pałace i dwory, 2004.
B. Prus, Z Nałęczowa, [w:] „Kurier Codzienny´1894, nr 237.
M. Różański, Kronika, Walerjan Kronenberg, [w:] „Gazeta Rolnicza”, 1935, nr 6.
W. Rybski, Ogródki przy willach w Grodzisku, [w:]„Ogrodnik Polski”, 1893, nr 7.
W. Sabowski, Wystawa ogrodnicza w Warszawie, [w:] „Tygodnik Ilustrowany”, 1885, nr 142.
Sroczyńska B., Zamość w XIX stuleciu, [w:] „Konserwatorska Teka Zamojska”, Warszawa-Zamość 1986.
F. Szanior, Wystawa Ogrodnicza Prowincjonalna w Łodzi w 1892 r., [w:]„Ogrodnik Polski”, 1882, nr 19.
F. Szanior, Wystawa planów parków i ogrodów, [w:] „Ogrodnik”, 1924, nr 13-14.
Ogłoszenia, [w:]„Ogrodnik Polski”, 1880, nr 10.
Szymański W., Przewodnik po Puszczy Białowieskiej, Wilno 1925.
Tarka M., Dzieje Nałęczowa, 1989, s. 83, 85.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *