14-15 czerwca 2018 – Konferencja „Jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych”

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Aula Magna Pałacu Branickich Białymstoku odbyła się Ogólnopolska konferencja pt. „Jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych”.  Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Urząd Statystyczny w Białymstoku, przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezesa Instytutu Kronenberga. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie najskuteczniejszych metod podwyższenia jakości życia na obszarach funkcjonalnych miast w Polsce. Podczas konferencji referat pt. „Społeczny
i ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego na jakość życia”
wygłosił prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki  Z ramienia Instytutu Kronenberga w konferencji uczestniczyli także prof. dr hab. Piotr Banaszuk, który był moderatorem sesji panelowej „Bezpieczeństwo i Środowisko” oraz prof. dr hab. inż arch. Bartosz Czarnecki. Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  reprezentanci gmin z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele związków powołanych do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kraju.

7 czerwca 2018 – Konferencja „Rewitalizacja w województwie podlaskim”

W dniu 7 czerwca 2018 roku w białostockim Muzeum Motoryzacji i Techniki odbyła się konferencję „Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”, W konferencji uczestniczyli członkowie zarządu Instytutu Kronenberga: prof. dr hab. inż. Bartosz Czarnecki i Adam Walicki. Celem konferencji było omówienie rezultatów, trwającego ponad dwa lata, projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ramach projektu podlaskie gminy otrzymały wsparcie na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji. Spotkanie stworzyło okazję do wymiany doświadczeń, do prezentacji dobrych praktyk oraz określenia kierunków rozwoju rewitalizacji w przyszłości. Zaprezentowano rozwiązania zastosowane w różnych miastach i gminach kraju i województwa, w tym m.in. rezultaty działań w Grajewie, Suwałkach i Łodzi.

25 – 26 maja 2018 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Łączy Nas Chemia”

W dniach 25-26 maja 2-018 roku prezes instytutu Kronenberga, Adam Walicki, uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Łączy nas chemia”. Organizatorem konferencji był Instytut Chemii Uniwersytetu
w Białymstoku, Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polska Akademia Nauk – Oddział w Olsztynie i Białymstoku. Podczas konferencji przedstawiono kilkadziesiąt interesujących referatów odbyły się także spotkania naukowców z przedsiębiorcami i sponsorami.