8 lutego 2018 – Debata nt. „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok”

W dniu 8 lutego 2018 roku w Białymstoku reprezentanci Instytutu Kronenberga, Adam Walicki i Bartosz Czarnecki uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez Urząd Miejski w Białymstoku i Białostocki Ośrodek Kultury poświęconej prezentacji dokumentu przygotowanego przez Fundację Res Publica pt. „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok w latach 2018 i 2022 plus”. Spotkanie prowadził pan Artur Celiński, ekspert w zakresie polityki kulturalnej, twórca programu „DNA Miasta” a uczestniczyli w nim menedżerowie białostockich placówek kultury, twórcy i animatorzy kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli także pan Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Miasta Białegostoku oraz pan Anatol Wap, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Uczestnicy spotkanie przedstawili m.in. wiele propozycje dotyczących działań wzmacniających tożsamość Białegostoku oraz nowe rozwiązania dotyczące zagadnień rewitalizacji i wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

15 grudnia 2017 – Przedświąteczne spotkanie środowisk biznesowych

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Aula Magna Pałacu Branickich odbyło się doroczne przedświąteczne spotkanie środowisk biznesowych województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 przedsiębiorców oraz reprezentantów władz państwowych, samorządowych. Przybyli ks. arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki oraz ks. arcybiskup Jakub,   ordynariusz diecezji białostocko – gdańskiej. Instytut Kronenberga na spotkaniu reprezentował prezes zarządu Adam Walicki.

 

21 listopada 2017 – X Podlaskie Forum Urbanistów

W dniu 21 listopada 2018 roku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się X Podlaskie Forum Urbanistów. Organizatorami byli Wydział Architektury PB, białostocki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB oraz Urząd Miejski w Białymstoku. W imieniu gospodarza obiektu debatę otworzył prodziekan WA PB dr inż. Adam Musiuk. Dziesiąta edycja Forum była okazją do podsumowań, których dokonał główny organizator wydarzenia prezes zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku i członek Rady Fundacji Instytutu Kronenberga dr inż. arch. Jerzy Tokajuk.

Głównym tematem spotkania było środowisko przyrodnicze w mieście oraz infrastruktura techniczna jako instrument zarządzania nim. W części przeznaczonej na prezentacje mgr inż. Marek Fiedoruk z Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawił złożoną problematykę funkcjonowania i rozwoju poszczególnych rodzajów infrastruktury technicznej Białegostoku. Zwracał przy tym uwagę na jej ścisłe powiązanie ze środowiskiem przyrodniczym, którego nie da się pominąć w gospodarowaniu poszczególnymi mediami technicznymi. Dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB z WBiIŚ, Przewodniczący Rady Fundacji Instytutu Kronenberga przedstawił prezentację na temat konieczności niestandardowego podejścia do środowiska przyrodniczego i konieczności rozwijania jego elementów tak, aby w warunkach zmian klimatu, wzrastającego zagęszczenia tkanki miejskiej oraz intensyfikacji funkcjonowania miasta, mieć w nim sprzymierzeńca w gospodarowaniu m.in. wodami opadowymi, z którymi nie poradzimy sobie wyłącznie przy użyciu urządzeń technicznych.

Po prezentacjach nastąpiła debata, której uczestnikami byli Beata Bezubik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, prof. dr hab. Halina Car, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. Elżbieta Jekaterynczuk-Rudczyk, Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Ewa Kułakowska z Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz gość specjalny jubileuszowej edycji Forum: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z WA Politechniki Gdańskiej, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Debacie przysłuchiwał się Adam Poliński, Zastępca Prezydenta Białegostoku, a także dr hab. arch. Bartosz Czarnecki Wiceprezes Zarządu Instytutu Kronenberga.

Podstawową refleksją płynącą z X Podlaskiego Forum Urbanistów jest wskazanie konieczności wzmacniania społecznej świadomości w kwestii wykorzystania zasobów przyrody i kształtowania przestrzeni dla poprawy funkcjonalności środowiska miejskiego.