12 marca 2018 – Spotkanie Komitetu Organizacyjnego V MKN TnOPC

W dniu 12 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych”, która odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 13 -14  września 2018 roku. Uzgodniono ramowy program konferencji oraz harmonogram przygotowań. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce, przewodniczący  Komitetu Naukowego konferencji, prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, wiceprezes Instytutu Kronenberga, zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji oraz dr Ewa Zapora, prodziekan ZWL PB w Hajnówce, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji i Adam Walicki, prezes instytutu Kronenberga, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Comments are closed