20 – 21 września 2018 – Konferencja „XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

W dniach 20-21 września 2018 w Supraślu odbyła się Konferencja „XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, w której uczestniczyli dyrektorzy parków  krajobrazowych, przedstawiciele samorządu województwa oraz miast i gmin położonych na obszarze PKPK, reprezentanci Lasów Państwowych i naukowcy. W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytut Kronenberga, który w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na twórczości amerykańskiego poety i filozofa Gary Syndera. Gary Synder „Senator Dzikiej Natury” w swojej twórczości promuję ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Adam Walicki wręczył pani dyr. Joannie Kurzawie okazjonalny dyplom ze słowami Gary Syndera „Natura to nie miejsce, które się odwiedza. To dom”. Przedstawione podczas konferencji referaty dotyczyły: historii i prac badawczych prowadzonych na terenie PKPK, znaczeniu źródlisk, efektom prac paleobotanicznych i archeologicznych oraz historii związanej z walkami podczas Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. Zaprezentowano także film ze wspomnieniami Bogusława Deptuły, pierwszego dyrektora PKPK oraz film o parku zrealizowany przez Piotra Ejsmonda i Szczepana Skibickiego. W drugim dniu konferencji uczestnicy poznawali w terenie walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Comments are closed