20 kwietnia 2018 – Posiedzenie Rady Programowej ZWL PB

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Centrum Naukowo-Badawczym w Hajnówce odbyło się zebranie Rady Programowej Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB, które celem było nawiązanie bliższej współpracy wydziału z partnerami z gospodarki narodowej. Celem spotkania była ocena przez jednostki zewnętrzne dotychczas realizowanych programów studiów oraz prezentacja działań badawczo-rozwojowych realizowanych na ZWL PB. Do pracy w Radzie Programowej ZWL PB w Hajnówce zaproszono naukowców, leśników oraz  grono samorządowców. Przewodniczącym Rady Programowej wybrany został dr inż. Adam Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych RDLP w Białymstoku. Członkiem Rady Programowej ZWL PB został także p. Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed