20 września 2017 – Konferencja nt. budownictwa drewnianego w krajobrazie Podlasia

W dniu 20 września 2017 roku w Folwarku Nadawki odbyła się konferencja pt „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu naukowców, muzealników i pracowników jednostek kultury. Instytut Kronenberga na konferencji reprezentował prezes zarządu Adam Walicki Konferencja  była poświęcona tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu podlaskiej wsi oraz znaczeniu elementów krajobrazu kulturowego dla rozwoju gospodarczego regionu. Organizatorem konferencji było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przy współpracy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa  Polskiej Akademii Nauk, Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz Knyszyńskiego Ośrodka Kultury. Konferencja była dobrą płaszczyzną wymiany doświadczeń między ekspertami zajmującymi się ochroną  wiejskiego krajobrazu kulturowego, a mieszkańcami i użytkownikami drewnianego budownictwa.

Comments are closed