25 czerwca 2018 – Zgromadzenie Fundatorów Instytutu Kronenberga

W dniu 25 czerwca 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Zgromadzenie obradowało pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Banaszuka, przewodniczącego Rady Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Przeprowadzono dyskusję nt. dotychczasowych działań Instytutu Kronenberga oraz przyjęto wymagane sprawozdania i uchwały. Członkowie – założyciele Instytutu Kronenberga omówili strategią Fundacji na kolejny okres działalności. Prezes Instytutu Kronenberga przedstawił stan przygotowań do V międzynarodowej Konferencji naukowej „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych”, której IK FPOC jest współorganizatorem. Konferencja odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 13-14 września 2018. Konferencja, która odbywa się w pod hasłem „2018 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100 lecie niepodległości”.

Comments are closed