8 lutego 2018 – Debata nt. „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok”

W dniu 8 lutego 2018 roku w Białymstoku reprezentanci Instytutu Kronenberga, Adam Walicki i Bartosz Czarnecki uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez Urząd Miejski w Białymstoku i Białostocki Ośrodek Kultury poświęconej prezentacji dokumentu przygotowanego przez Fundację Res Publica pt. „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok w latach 2018 i 2022 plus”. Spotkanie prowadził pan Artur Celiński, ekspert w zakresie polityki kulturalnej, twórca programu „DNA Miasta” a uczestniczyli w nim menedżerowie białostockich placówek kultury, twórcy i animatorzy kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli także pan Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Miasta Białegostoku oraz pan Anatol Wap, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Uczestnicy spotkanie przedstawili m.in. wiele propozycje dotyczących działań wzmacniających tożsamość Białegostoku oraz nowe rozwiązania dotyczące zagadnień rewitalizacji i wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

Comments are closed