8 marca 2018 – Spotkanie w Białowieskim Parku Narodowym

W dniu 8 maca 2018 roku p. Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga i p. prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, wiceprezes Instytutu Kronenberga spotkali się z panem dr. Michalem Krzysiakiem, któremu złożyli gratulacje z okazji powołania na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia oraz plany współpracy Instytutu Kronenberga z Białowieskim Parkiem Narodowym. Szczególną wagę przywiązano do organizacji piątej, jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych”, która odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 13-14 września 2018 roku.

Comments are closed