Ogólnopolska konferencja dot. planowania przestrzennego

W dniu 6 września 2019 roku w Bielsku Podlaskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju społeczno – gospodarczego miast powiatowych i powiatów”. Organizatorami konferencji były Instytut Kronenberga, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym liczne grono samorządowców, planistów i ekspertów z Ministerstwa Rozwoju, GUS,  KPZK PAN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz naukowcy z podlaskich uczelni.

Konferencja była prowadzona przez dr. inż. arch. Jerzego Tokajuka i Adama Walickiego. Panel „Gospodarka przestrzenna – narzędzie rozwoju miasta” poprowadził prof. dr, hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, wiceprezes Instytutu Kronenberga.

Podczas konferencji zaprezentowano projekt deklaracji pt. „Inicjatywa Bielska 2019”

Comments are closed