Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej”

W dniu 28 stycznia 2022 roku na Politechnice Białostockiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej”.

Organizatorami konferencji były: Instytut Nauk Leśnych PB i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.

Comments are closed