Porozumienie o partnerstwie

W dniu 5 lutego 2015 roku przedstawiciele Zarządu Instytutu Kronenberga oraz Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego  dr Mirosław Stepaniuk podpisali porozumienie o partnerstwie. Porozumienie ma charakter strategiczny, otwiera drogę do wspólnej realizacji przedsięwzięć. Dotyczy  przede wszystkim wsparcia przez Instytut Kronenberga wykorzystania oraz udostępniania potencjału BPN. Dla Instytutu Kronenberga BPN jest głównym partnerem, stąd Porozumienie ma szczególną rangę.

Comments are closed