VIII Forum Idei Miast Turystycznych

W dniu 17 października 2019 podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” w Białowieży odbyło się VIII Forum Idei Miast Turystycznych pt. „Zrównoważony rozwój a budowanie odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko naturalne”.

W debacie, którą prowadził Adam Walicki uczestniczyli samorządowcy z miast turystycznych regionu oraz eksperci, w tym także dr inż. arch. Jerzy Tokajuk prezes TUP, Oddział w Białymstoku.

Comments are closed