13 września 2018 – VII Forum Idei Miast Turystycznych – Białowieża 2018

W dniu 13 września 2018 roku podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się siódma edycja Forum Idei Miast Turystycznych. Forum jest realizowane w formule debaty samorządowców, w której uczestniczą starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie. Tegoroczna debata, która prowadził prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki dotyczyła projektowania i finansowania rozwoju potencjału turystycznego. W dynamicznej dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Turośń Kościelna,  Michał Matyskiel, Burmistrz Suchowoli, Mirosław Reczko, Burmistrz Ciechanowca, Jerzy Sirak, Burmistrz Hajnówki oraz dr inż. Sławomir Snarski, Starosta Bielski.

Comments are closed