15 lutego 2018 – Spotkanie z burmistrzami czterech miast

W dniu 15 lutego 2018 roku pan Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga uczestniczył w spotkaniu burmistrzów oraz pracowników urzędów 4 miast: Ciechanowca, Moniek, Sejn i Szczuczyna z kierownictwem i pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Celem spotkania była prezentacja inicjatywy tych miast w sferze tworzenia Lokalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz zainicjowanie współpracy z WA PB. W trakcie spotkania uzgodniono koncepcję porozumienia o współpracy, nakreślono harmonogram oraz ramowy program zadań. Inicjatorem spotkania był prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, kierownik Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PB i jednocześnie wiceprezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed