20 lutego 2018 – Konferencja „Krajobraz mojego miasta”

W dniu 20 lutego 2018 roku w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Krajobraz Mojego Miasta” poświecona problemom zagospodarowania przestrzeni w miastach. Celem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę Podlaskiego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa było budowanie powszechnej świadomości społecznej na temat zagospodarowania przestrzeni wspólnej. Podczas konferencji odbyła się premiera filmów „Krajobraz mojego miasta” i „Piękne polskie drewniane”. Z zainteresowaniem wysłuchano prezentacji ekspertów w tym p. Bartosza Skaldawskiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, p. dr Artura Gawła, Dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, p. Iwony Górskiej, Kierownika Oddziału Terenowego NID w Białymstoku, p. Adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, czy też p. Piotra Firsowicza, reprezentanta TUP. W konferencji uczestniczył p. Bohdan Józef Paszkowski, Wojewoda Podlaski, eksperci z instytucji kultury, dyrektorzy parków narodowych i krajobrazowych oraz samorządowcy. Instytut Kronenberga na konferencji reprezentowali: p. Adam Walicki oraz p. dr inż. arch. Jerzy Tokajuk. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wywołały tematy dotyczące budownictwa drewnianego w krajobrazie województwa podlaskiego i możliwości adaptacji obiektów drewnianych do nowej funkcji oraz zagadnienia dotyczące rozwiązań przestrzennych w krajobrazie Białegostoku i Suwałk.

Comments are closed