20 czerwca 2018 – Konferencja „100 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego Województwa Podlaskiego”

W 20 czerwca 2018 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się konferencja pt. „100 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego Województwa Podlaskiego” Konferencja była okazją do podsumowania osiągnięć obchodzącego w tym roku jubileusz XXX-lecia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz jubileusz XXV-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego.  Na konferencję przybyli przedstawiciele podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, leśnicy i samorządowcy, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenów parków, naukowcy i  pracownicy instytucji naukowych współpracujących z parkami oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował wicemarszałek Maciej Żywno. W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. Celem konferencji była między innymi podkreślenie znaczenia rangi obszarów chronionych województwa podlaskiego, ich  walorów przyrodniczych i kulturowych. Dodatkowym przesłaniem konferencji było wzmocnienie kooperacji instytucji, organizacji oraz wielu jednostek w działaniu na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Comments are closed