14-15 czerwca 2018 – Konferencja „Jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych”

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Aula Magna Pałacu Branickich Białymstoku odbyła się Ogólnopolska konferencja pt. „Jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych”.  Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Urząd Statystyczny w Białymstoku, przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezesa Instytutu Kronenberga. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie najskuteczniejszych metod podwyższenia jakości życia na obszarach funkcjonalnych miast w Polsce. Podczas konferencji referat pt. „Społeczny
i ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego na jakość życia”
wygłosił prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki  Z ramienia Instytutu Kronenberga w konferencji uczestniczyli także prof. dr hab. Piotr Banaszuk, który był moderatorem sesji panelowej „Bezpieczeństwo i Środowisko” oraz prof. dr hab. inż arch. Bartosz Czarnecki. Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  reprezentanci gmin z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele związków powołanych do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kraju.

Comments are closed