7 czerwca 2018 – Konferencja „Rewitalizacja w województwie podlaskim”

W dniu 7 czerwca 2018 roku w białostockim Muzeum Motoryzacji i Techniki odbyła się konferencję „Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”, W konferencji uczestniczyli członkowie zarządu Instytutu Kronenberga: prof. dr hab. inż. Bartosz Czarnecki i Adam Walicki. Celem konferencji było omówienie rezultatów, trwającego ponad dwa lata, projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ramach projektu podlaskie gminy otrzymały wsparcie na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji. Spotkanie stworzyło okazję do wymiany doświadczeń, do prezentacji dobrych praktyk oraz określenia kierunków rozwoju rewitalizacji w przyszłości. Zaprezentowano rozwiązania zastosowane w różnych miastach i gminach kraju i województwa, w tym m.in. rezultaty działań w Grajewie, Suwałkach i Łodzi.

Comments are closed