20 października 2017 – Jubileusz XV-lecia Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB

W dniu 20 października 2017 roku w Hajnówce odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu XV-lecia Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W uroczystości, która była jednoczenie inauguracją roku akademickiego 2017/2018 uczestniczyli: prof. dr. hab. inż. Andrzej Sikorski, prorektor PB ds. Nauki, prof. dr hab. Jarosław Perszko, prorektor PB ds. Studenckich, dziekani i prodziekani wydziałów Politechniki Białostockiej, naukowcy z różnych jednostek naukowych w kraju, leśnicy i specjaliści współpracujący z ZWL PB. Obecni byli: pan prof. dr hab. Bazyli Poskrobko i pani dr hab. inż. Elżbieta Malzahn, którzy byli inicjatorami utworzenia wydziału. Dziekan ZWL PB pan prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier w swoim wystąpieniu podkreślił miedzy innymi znaczenie partnerstwa i współpracy z Instytutem Kronenberga, zwłaszcza przy organizacji Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. W uroczystościach jubileuszowych Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed