29 maja 2017 – Konferencja „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa”

W dniu 29 maja 2017 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB odbyła się inauguracja III Młodzieżowej Konferencji Naukowej „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa”. Organizatorami konferencji było III Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego w Białymstoku oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. W konferencji uczestniczyło 250 uczniów III LO w Białymstoku i I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Konopnickiej w Suwałkach. Konferencja była związana między innymi z tegoroczną 30.tą rocznicą opublikowania raportu pani dr Gro Harlem Brundtland „Nasza Wspólna Przyszłość”, 45. rocznicą przyjęcia „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” oraz 25. rocznicą  przyjęcia „Konwencji o różnorodności biologicznej”.

Z zainteresowaniem uczestników spotkały się wykłady: „Błękitno-zielona infrastruktura czyli jak nowocześnie kształtować system przyrodniczy miasta”, pana prof. dr hab. Piotra Banaszuka, Kierownika Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Przewodniczącego Rady Instytutu Kronenberga, „Edukacja dla zrównoważonej przyszłości”, Nasza wspólna przyszłość; słowa, które łączą świat” pana Adama Walickiego, Prezesa Instytutu Kronenberga. Wzorcowe przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z Krainy Tysiąca Jezior zaprezentował p. Andrzej Parafiniuk, Konsul Honorowy Republiki Finlandii. Po części wykładowej młodzież uczestniczyła w dziewięciu specjalistycznych warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Comments are closed