24 marca 2017 – Spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV MKN TnOPC

W dniu 24 marca 2017 w Sali Konferencyjnej Rektoratu Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych” z partnerami organizacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Wydziału Architektury PB, Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i firmy Infiniti Group. Spotkanie otworzyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prorektor PB ds. Nauki oraz dr hab. sztuki Jarosław Perszko, prof. PB, prorektor PB ds. Studenckich i Dydaktyki.

Comments are closed