Porozumienie z uczelniami w sprawie organizacji III MKN

Instytut Kronenberga po raz trzeci jest w 2017 roku współorganizatorem Młodzieżowej Konferencji Naukowej, tym razem pod hasłem „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa – Suwalszczyzna 2017”. W związku z tym w marcu 2017 Instytut Kronenberga podpisał porozumienie o partnerstwie przy realizacji konferencji z następującymi podmiotami: III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, Wydział Architektury PB, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB. Konferencja odbywa się w roku jubileuszowym 30-lecia powstania raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Komisję ONZ pod przewodnictwem p. Gro Harlem Brundtland.

Comments are closed