5 września 2018 – Obrady Kapituły Nagrody Kronenberga – Edycja 2018

W dniu 5 września 2018 roku w Białymstoku zebrała się Kapituła Nagrody Kronenberga. Po raz trzeci pod przewodnictwem Adama Walickiego, członkowie Kapituły, eksperci, naukowcy zajmujący się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz specjaliści zajmujący się przedsiębiorczością wybierali laureata Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”. Podczas obrad oceniano przedsięwzięcia kandydujące do tegorocznej nagrody. Nagroda Kronenberga ma w założeniu wspierać przedsięwzięcie, firmę lub organizację, która tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływa na wizerunek województwa podlaskiego i regionu. Po długiej dyskusji Kapituła wyłoniła z grona kandydatów Laureata Nagrody Kronenberga 2018. Nagroda zostanie wręczona na Gali podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, która odbędzie się
w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 13-14 września 2018 roku.

Comments are closed