8 września 2018 – Seminarium naukowe nt. szlaków kulturowych i ich znaczenia dla ochrony dziedzictwa kulturowego

W dniu 8 września 2018 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyło się Seminarium Naukowe pt. „Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Seminarium, które otworzył p. dr Artur Gaweł, dyrektor PMKL, było jednym z wydarzeń uświetniających tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. Wykład wprowadzający
pt. „Karta ICOMOS Ochrony Szlaków Kulturowych” wygłosił Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać miedzy innymi prezentacji dr Andrzeja Stasiaka z Uniwersytetu Łódzkiego nt. szlaków  turystycznych. Prof. dr hab. Swietlana Sialverstava z Politechniki Białostockiej omówiła problematykę szlaków kulturowych na pograniczu polsko – białoruskim. Seminarium zakończyła dyskusja prowadzona przez pana dr. Pawła Jessę nt. możliwości utworzenia  Kulturowego Szlaku Tatarskiego  w ramach Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Comments are closed