7-8 września 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białowieży

W dniach 7-8 września 2017 roku w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Konferencja została zorganizowana przez Instytutu Kronenberga – Fundację Przyszłości Obszarów Chronionych i Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Przedsięwzięcie wspierał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, firma Infinity Group i Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Tematem łączącym wszystkie obszary merytoryczne tegorocznej konferencji był ustanowiony przez ONZ „Międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju”, 30-lecie Raportu p. Gro Harlem Brundltand „Nasza wspólna przyszłość” i 45-ta rocznica ustanowienia „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO”. W konferencji uczestniczyło ponad 110 naukowców, leśników, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, samorządowców, muzealników, przedsiębiorców, ekspertów oraz reprezentanci korpusu dyplomatycznego. Podczas 12 sesji wygłoszono 45 referatów, odbyły się dwa panele ekspertów oraz jedna dyskusja moderowana. Zaprezentowane zostały projekty zagospodarowania przestrzennego Kanału Augustowskiego, wystawę dot. Piramidy Farenheitów w Rapie oraz posterów Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W konferencji uczestniczyli wybitni eksperci: pani Aleksandra Wacławczyk, zastępca Sekretarza Generalnego PK UNESCO, p. Barbara Werner, członek Prezydium PKN ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), pan Mariusz Czuba, zastępca  Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pan  Jerzy Halbersztadt, wiceprzewodniczący KN ICOM Polska (Międzynarodowa Rada Muzeów) oraz pani Barbara Konwerska, zastępca  Dyrektora ds. Naukowcy MŻK w Wieliczce.  Rezultaty IV MKN „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” zostaną opublikowane w dwóch publikacjach naukowych. Z ramienia Instytutu Kronenberga  w konferencji uczestniczyli: dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB, przewodniczący Rady Instytutu Kronenberga, dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB, wiceprezes Instytutu Kronenberga oraz Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed