7 września 2017 – III Forum Idei Miast Turystycznych

W dniu 7 września 2017 roku podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się sesja pt. „Dziedzictwo kulturowe jako źródło produktów turystycznych”. Referat wprowadzający pt. „Dziedzictwo urbanistyczne w wymiarze kulturowym i użytkowym” wygłosił dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB, wiceprezes Instytutu Kronenberga. Po wykładzie rozpoczęło się III Forum Idei Miast Turystycznych. W debacie ekspertów uczestniczyli: pani Katarzyna Turosieńska – Durlik, dyrektor BOK w Białowieży, pan Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pan dr Adam Jakimowicz, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, pan Jarosław Borowski, Burmistrz Bielska Podlaskiego, pan Mirosław Reczko, Burmistrz Ciechanowca, pan Wojciech Walulik, Burmistrz Augustowa. Dyskusję moderował Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed