II Seminarium Antropopresja 2030

W dniu 13 lutego 2020 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się II Seminarium pt. „Antropopresja 2030”, poświęcone przygotowaniu projektu pt. „Zielony Ład dla Puszczy Knyszyńskiej 2050” w ramach LIFE + dotyczącego wypracowaniu diagnoz i modeli postępowania w celu mitygacji niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego zjawisk antropopresji.

Organizatorem seminarium były: Instytut Kronenberga, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Wydział Biologii UwB. Podczas seminarium głos w dyskusji zabrali reprezentanci Instytutu Kronenberga w dyskusji: prof. dr hab. Piotr Banaszuk, dr inż. arch. Jerzy Tokajuk i Adam Walicki.

Comments are closed