Seminarium w Dworze z Bobry Wielkiej

W dniu 4 marca 2020 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w Dworze z Bobry Wielkiej odbyło się seminarium pt „Problemy i kierunki turystyki województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na wsi i obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo”  poświęcone omówieniu problemów i kierunków turystyki województwa podlaskiego. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Podlaska Organizacja Turystyczna oraz Instytut Kronenberga.

Podczas seminarium Adam Walicki wygłosił wykład pt. „Megatrendy w turystyce – inspiracje i rekomendacje 2020” a prof. dr hab. Bartosz Czarnecki przedstawił wykład pt. „Ład przestrzenny jako czynnik atrakcyjności turystycznej”.

Comments are closed