XXIV ZO Wójtów i Burmistrzów Województwa Podlaskiego

W dniu 9 i 10 marca 2020 roku w Hotelu Tryumf odbył się XXIV Zgromadzenie Ogólne Wójtów i Burmistrzów Województwa Podlaskiego. Jednym z prelegentów był Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberg, który zaprezentował wykład pt. Rola wójta jako projektanta przyszłości. Perspektywa działania przez współpracę.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Comments are closed