III Międzynarodowa Konferencja Naukowa TnOPC – Białowieża 2016

Już po raz trzeci w Białowieży, w dniach 22-24 września 2016 roku, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Głównymi organizatorami konferencji był Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej i Instytut Kronenberga. Współorganizatorami konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. Wsparcia konferencji udzieliła także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku. Konferencji patronował p. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego i p. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej. W konferencji uczestniczyło 100 osób, w tym 41 naukowców (8 z zagranicy), 27 przedstawicieli lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, 13 przedstawicieli władz samorządowych i 11 reprezentantów biznesu. Podczas 11 sesji plenarnych, w tym sesji wyjazdowej nad Zalewem Siemianówka wygłoszono ponad 50 referatów. Pięć referatów wygłosili reprezentanci Instytutu Kronenberga: dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nzw., dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. nzw., dr inż. arch. Jerzy Tokajuk, Norbert Brzostowski i Adam Walicki. Podczas trzech dni obrad uczestnicy stworzyli wyjątkową przestrzeń dialogu na temat możliwości rozwoju turystyki na obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. W dyskusjach poruszano najważniejsze, czasem kontrowersyjne problemy gospodarowania i ochrony lasów, miedzy innymi dotyczących Puszczy Białowieskiej. Gośćmi konferencji byli między innymi Beata Bezubik, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dyrektor RDOŚ w Białymstoku, Olimpia Pabian, dyrektor BPN, Aleksander Bury, dyrektor BPN położonego na terytorium Białorusi. Szczególnym wymiarem konferencji były debaty na temat rewitalizacji, OZE i problemów transgranicznych.  Konferencja, jako ważne wydarzenie naukowe poświęcone gospodarowaniu i ochronie obszarów przyrodniczo cennych, potwierdziła potrzebę dialogu o rozwiązaniach systemowych dedykowanych obszarom cennym przyrodniczo. Efektem spotkania naukowców i praktyków będą wydawnictwa pokonferencyjne z wynikami najnowszych badań i analiz.

Comments are closed