Posiedzenie Kapituły Nagrody Kronenberga 2016

W dniu 15 września 2016 obradowała Kapituła Nagrody Kronenberga. Posiedzenie rozpoczęło się prezentacją zgłoszonych kandydatur. Po prezentacji odbyła się długa dyskusja, w której analizowano atuty i dokonania rekomendowanych przedsiębiorstw i organizacji oraz ich relacji z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. W pierwszym etapie głosowania spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wyłoniono 5 podmiotów, które uzyskały wyróżnienia. Następnie w drugiej turze głosowania wybrano laureata pierwszej edycji Nagrody Kronenberga.

Nagroda Kronenberga i wyróżnienia zostaną wręczone  laureatom w Białowieży w dniu 22 września 2016 roku podczas pierwszego dnia III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych.

Nagroda Kronenberga jest szczególną formą uznania dorobku najlepszych przedsiębiorstw i organizacji, których działalność jest zbieżna z ideami i wartościami Instytutu Kronenberga.

Comments are closed