27-28 września 2017 – Konferencja „Ochrona przyrody w rękach samorządów”

W dniach 27-29 września 2017 r. w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej odbyła się konferencja pt. „Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”. Do Supraśla przyjechało kilkudziesięciu dyrektorów i pracowników parków krajobrazowych oraz dyrektorzy i przedstawiciele departamentów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich. Dyskutowano na temat dwóch form ochrony przyrody: parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Gospodarzami Konferencji byli: pan dr inż. Lech Magrel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Piotr Dzierżanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  oraz pani Joanna Kurzawa, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Kronenberga na konferencji reprezentował pan dr inż. arch. Jerzy Tokajuk, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku. Dr Jerzy Tokajuk wygłosił wykład pt. „Ochrona krajobrazu w obszarach cennych przyrodniczo na etapie planowania i realizacji inwestycji”.

Comments are closed