Konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniach 16-17 października 2019 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”.

Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga uczestniczył w pracach Komitetu Naukowego konferencji oraz wygłosił referat pt. „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Dokumenty doktrynalne, jako potencjalne źródło świadomości społeczności lokalnych”.

Comments are closed