II Młodzieżowa Konferencja Naukowa

W dniach 6-7-8 czerwca 2016 w Białowieży odbyła się II Młodzieżowa Konferencja Naukowa                pt. „Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe”. W trzydniowej konferencji uczestniczyło 210 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Program konferencji obejmował kilkadziesiąt godzin zajęć zrealizowanych w formie wykładów, prac terenowych, kilkudziesięciu warsztatów  i spotkań z naukowcami, leśnikami i ekspertami. Wykładowcami na konferencji byli pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, specjaliści – leśnicy z Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk, naukowcy z Politechniki Białostockiej, pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN. Dwa wykłady prezesa Instytutu Kronenberga dotyczyły uwarunkowań doktrynalnych zrównoważonego rozwoju. Organizatorami konferencji byli: Instytut Kronenberga, III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Wydział Biologiczno – Chemiczny UwB oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Comments are closed