Konferencja „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”

W dniu 15 czerwca 2016 roku na Wydziale Biologiczno – Chemicznym UwB w nowoczesnym Kampusie Uniwersyteckim odbyła się konferencja pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 uczniów z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Poza wystąpieniami wprowadzającymi i wykładem głównym p. dr Tomasza Samojlika z Instytutu Biologii Ssaków PAN rozpoczęła się II część konferencji w której zaprezentowało swoje osiągnięcia naukowe 25 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych merytorycznie związanych z problematyką zrównoważonego rozwoju.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Kronenberga, III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Wydział Biologiczno- Chemiczny UwB oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Comments are closed